Wizyta komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego

2019-03-25

W dniu 24 marca 2019 r. Komendę Powiatową PSP oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Miechowie wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w obecności pełniącego obowiązki Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marka Bębenka.

Wizytacja rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez pełniącego obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Michała Majdę. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby miechowskich strażaków oraz spotkał się z funkcjonariuszami komendy oraz III zmianą służbową jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W trakcie rozmowy ze strażakami gen. brygadier Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat podwyżek wynagrodzeń, zakupów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych. Omawiano również dodatkowe środki finansowe, jakie trafiają na wyposażenia zarówno jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych. W rozmowie ze strażakami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań. Zaznaczył również duży wkład strażaków jednostek ochotniczych straży pożarnych w prowadzeniu wspólnych i samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant przedstawił strażakom plan wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

W czasie wizytacji komendant główny PSP spotkał się również z druhami biorącymi udział w trwającym szkoleniu podstawowym strażaków ratowników ochotniczy straży pożarnych, które odbywa się w naszej komendzie. Podziękował druhom za poświęcany czas i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Na zakończenie spotkania komendant główny PSP podziękował miechowskim strażakom za codzienny trud i poświęcenie dla służby.