,,Małopolskie Remizy 2019,,

2019-05-21

        W dniu 18 maja 2019r. na terenie OSP Szreniawa w Gminie Gołcza odbyło się oficjalne przekazanie promes w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2019" Przekazania dokonał Pana Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Promesy odebrali przedstawiciele Jednostek OSP z powiatu olkuskiego, proszowickiego i miechowskiego. W uroczystości udział wzięli Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, którym przyznano środki finansowe na realizację prac remontowo – budowlanych. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej PSP w Miechowie oraz przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.
MI