Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie

2019-07-19

Z dniem 19 lipca 2019 r. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał st. kpt. Mariusza Idzika na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.