Ćwiczenia powiatowe na terenie Szpitala św. Anny w Miechowie

2019-09-10

W dniu 6 września 2019 r. na terenie Szpitala św. Anny w Miechowie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał powstanie pożaru na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w budynku „F” szpitala. W trakcie trwania ćwiczeń scenariusz został rozwinięty o dodatkowe podgrywki (awaryjne lądowanie i pożar śmigłowca LPR, ranny ratownik). Wszystkie te zdarzenia determinowały udział znacznych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szeroki zakres scenariusza przewidywał zadania dla każdej z ww. służb co pozwoliło nie tylko na przećwiczenie zadań właściwych każdej służbie ale przede wszystkim na doskonalenie współpracy i koordynacji wszystkich tych służb podczas zdarzeń o tak dużej skali.

O dużej skali symulowanego zdarzenia oraz szerokim zakresie realizowanych zadań podczas ćwiczeń świadczy fakt, że pojawili się na nich:

- Starosta Miechowski,

- Dyrektor Szpitala św. Anny w Miechowie,

- Przedstawiciel Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA,

- Przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki:

1. PSP

-  KP PSP i JRG Miechów

- JRG Olkusz

- JRG Proszowice

2. OSP

- OSP Charsznica

- OSP Bukowska Wola

- OSP Przybysławice

- OSP Dłużec

- OSP Stare Bukowno

- OSP Bydlin

3. Policja

4. Państwowe Ratownictwo Medyczne

5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Kierownikiem ćwiczeń, które były oceniane przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie był Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda.

 

Komendant Powiatowy PSP w Miechowie szczególne podziękowania na podsumowaniu ćwiczeń, które odbyło się w remizie jednostki OSP Bukowska Wola złożył na ręce Pana Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim dzięki którego uprzejmości uczniowie z tej szkoły wzięli udział w ćwiczeniach w roli pozorantów co było dla nich nie tylko ciekawą przygodą ale przede wszystkim naocznym doświadczeniem w temacie realizacji i organizacji tego typu przedsięwzięć oraz funkcjonowania służb ratowniczych podczas pożaru i ewakuacji szpitala.