X POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

2019-09-24

W dniu 22 września 2019 roku o godz. 10.00 na terenie obiektu sportowego w  miejscowości Kozłów (gm. Kozłów) odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Miechowskiego, w  których udział wzięły następujące jednostki:

GRUPA A Seniorzy

OSP Moczydło, OSP Chodów, OSP Falniów, OSP Zagorzyce, OSP Buk, OSP Ulina Wielka, OSP Podlesice, OSP Trzonów, OSP Przybysławice, OSP Słupów, OSP Kępie, OSP Ilkowice

Klasyfikacja końcowa:

I – miejsce – OSP Moczydło

II – miejsce – OSP Chodów

III - miejsce - OSP Falniów

GRUPA C Seniorzy

OSP Bukowska Wola, OSP Miechów

Klasyfikacja końcowa:

I – miejsce – OSP Bukowska Wola

II – miejsce – OSP Miechów

MDP Dziewczęta

OSP Bukowska Wola, OSP Falniów, OSP Gołcza, OSP Podlesice, OSP Słaboszów

Klasyfikacja końcowa:

I – miejsce – OSP Falniów

II – miejsce – OSP Bukowska Wola

III - miejsce - OSP Podlesice

 

MDP Chłopcy

OSP Podlesice, OSP Gołcza, OSP Nasiechowice, OSP Falniów

Klasyfikacja końcowa:

I – miejsce – OSP Gołcza

II – miejsce – OSP Falniów

III - miejsce - OSP Nasiechowice

 

Zawody obserwowali licznie zgromadzeni kibice oraz goście, m.in.: Starosta Powiatu Miechowskiego, W-ce Starosta Powiatu Miechowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie, Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Członkowie Zarządu Rady Powiatu, Wójtowie Gmin, Przewodnicząca Rady Gminy w  Kozłowie, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w  Miechowie, Prezesi Oddziałów Zarządów Gminnych ZOSP RP i Komendanci Gminni ZOSP RP.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie - sędzią głównym zawodów był st.  kpt.  Mariusz Idzik -  zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.

 

Fot. K. Olchawa