"Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice"

2020-01-13

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej organizuje w trakcie ferii zimowych akcje „Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice”.  Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży będą miały możliwość zwiedzania jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zapoznania się ze sprzętem i działalnością Państwowej Straży Pożarnej. Akcja ma na celu poszerzenie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej wśród społeczeństwa, a przede wszystkim  zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup pod numerami telefonów:

(41 38 24 105 lub 41 38 24 106)