Odprawa roczna

2020-02-14

W dniu 14 lutego 2020 r. w budynku naszej komendy odbyła się narada roczna, podczas której Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda w obecności z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Filipka, Starosty Miechowskiego Pana Jacka Kobyłki, radnego sejmiku województwa małopolskiego Pana Mirosława Drożdża, przedstawicieli samorządów terytorialnych z terenu powiatu miechowskiego, Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Andrzeja Kota oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Miechowie dokonał podsumowania działalności miechowskich strażaków w 2019 r. oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok 2020.

Komendant Powiatowy PSP w Miechowie kończąc swoje przemówienie podziękował wszystkim obecnym za wsparcie jakie otrzymują miechowscy strażacy w wykonywaniu ważnej misji jaką jest dbanie o bezpieczeństwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkanców powiatu miechowskiego.