2020-03-17

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie i zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt w Komendzie PSP w Miechowie 

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej kppspmiechow@straz.krakow.pl
  • lub telefonicznie: 41 38 24 100
  • dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePuaP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
-    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
-    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.miechow.pl