KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

2020-03-23

INFORMACJA

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję
o zaprzestaniu z dniem 23.03.2020r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Miechowie. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP Miechów będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Adres: ul. Racławicka 20, 32 – 200 Miechów

tel. 41 38 24 100, fax: 41 38 24 119

NIP: 659 11 86 866 , REGON: 29 07 07 884

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt
z pracownikami komendy za pośrednictwem:

  •          poczty elektronicznej: kppspmiechow@straz.krakow.pl
  •          lub telefonicznie: 41 38 24 100
  •          dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów i komórek Komendy będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Miechowie interesantów otwarte będzie wejście główne (od strony ul. Racławickiej). Proszę Państwa
o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://www.straz.miechow.pl