Szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wyznaczonych do zadań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

2020-03-26

Dnia 25.03.2020 r. w godzinach wieczornych odbyło się szkolenie za pośrednictwem wideokonferencji dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wyznaczonych do zadań związanych z koronawirusem. Szkolenie dotyczyło zasad bezpiecznego postępowania podczas prowadzenia działań ratowniczych oraz pomocniczych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Od dnia 25.03.2020 r. wyznaczone jednostki OSP rozpoczęły realizację zadań związanych z dostarczaniem żywność dla osób objętych kwarantanną.