Pożar budynku mieszkalnego

2020-04-15

Pożar budynku mieszkalnego m. Kamionka 12.04.2020 r.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono rozwinięty pożar domu mieszkalnego. Pożarem objęty był dach budynku oraz trzy pomieszczenia wewnątrz. Uzyskano informacje, iż mieszkaniec opuścił dom i oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem JOP.

Działanie PSP i OSP: odłączenie napięcia elektrycznego w  budynku, podanie trzech prądów wody, w tym jeden z podnośnika SHD 25 na dach, drugi do wewnątrz obiektu przez rotę gaśniczą, trzeci do chłodzenia butli propan butan wyniesionej z budynku, zaopatrzenie wodne odbywało się poprzez dowożenie. Po odnalezieniu mieszkańca udzielono mu KPP (podanie tlenu, opatrzenie poparzeń głowy i lewej ręki) następnie przekazano go przybyłemu ZRM. Po ugaszeniu pożaru miejsce akcji oraz chłodzoną butle propan butan skontrolowano przy użyciu kamery termowizyjnej.