Dostępność

2020-06-02

DOSTĘPNOŚĆ

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Komendant Powiatowy PSP w Miechowie wyznaczył koordynatora do spraw dostępności.

st. kpt. Mariusz Idzik

tel.: 41 382 41 02; e-mail: midzik@straz.miechow.pl