Ćwiczenia sprawdzające procedurę alarmowego przeniesienia stanowiska kierowania

2020-06-10

W dniu 9 czerwca br. na potrzeby wewnętrzne zostały przeprowadzone ćwiczenia sprawdzające procedurę przeniesienia stanowiska kierowania KP PSP w Miechowie w miejsce zastępcze. Podczas ćwiczeń sprawdzono czy wyznaczone miejsce zastępcze spełnia wymagania pod względem infrastruktury teleinformatycznej oraz łączności radiowej. Praktycznie sprawdzono również możliwość przełączenia nr alarmowego 998 do miejsca zastępczego. Trening związany ze sprawdzeniem procedury przebiegł pomyślnie.

W ćwiczeniach, które nadzorował z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st. kpt. Mariusz Idzik udział wzięli dyżurni operacyjni oraz funkcjonariusze wydziału operacyjno  - szkoleniowego naszej komendy.