Ślubowanie nowych strażaków

2018-01-26

W dniu 26 stycznia 2018r. odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych strażaków do Komendy Powiatowej PSP w Miechowie. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym przed sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Miechowie w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie strażacy:

  1. Artur Hass
  2. Mateusz Glaba
  3. Michał Czapnik
  4. Paweł Ogonek

złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Komendant pogratulował nowym strażakom wejścia na drogę strażackiej służby, oraz życzył im powodzenia i wytrwałości w życiu zawodowym.

 

PM