Zmiana na stanowisku z-cy komendanta powiatowego

2018-02-02

 

 

1 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Miechowie w obecności Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Miechowie - mł. bryg. mgr inż. Mirosława Pogonia.

Mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pogoń po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w 1993 r. podjął służbę w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej przy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Miechowie. Z dniem 1 lipca 1999 r. został mianowany na stanowisko kierownika sekcji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Od 1 października 2009 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie.

Mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pogoń w trakcie pełnienia służby ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej i uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2004 r. Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku „Zarządzanie i marketing w przemyśle”.

Podczas uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Miechowie st. kpt. mgr inż. Michałowi Majdzie.

St. kpt. mgr inż. Michał Majda jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w roku 2003 rozpoczął służbę na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie. Po ośmiu latach służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej pełnił służbę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W 2017 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie.

St. kpt. mgr inż. Michał Majda podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2009 r. magistra inżyniera pożarnictwa.