Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Miechowie

2018-02-07

W dniu 02 lutego 2018 r. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski podczas uroczystego spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyli akt powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie st. kpt. Michałowi Majda.

 Zdjęcia i dodatkowe informacje:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wreczenie-aktow-powolania-i-powierzenia-pelnienia-obowiazkow/idn:36525