Odprawa roczna

2018-03-05

Podsumowanie realizacji zadań w 2017 r. z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu miechowskiego

W dniu 2 marca 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się odprawa roczna, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński dokonał podsumowania realizacji zadań w 2017 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu miechowskiego oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok bieżący.

Obecny na odprawie z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Paweł Sejmej uczestniczącym w spotkaniu przedstawicielom lokalnych władz administracji samorządowej, prezesom i naczelnikom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom urzędów gmin nadzorujących sprawy ochrony przeciwpożarowej przedstawił prezentację, którą przybliżył funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie woj. małopolskiego oraz realizację dofinansowania jednostek OSP z budżetu państwa.