Kolejne spotkanie z mieszkańcami Makowa

2018-02-23

W dniu 23 lutego 2018r. odbyło się kolejne spotkanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Miechowie z mieszkańcami Makowa. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Makowianki z Makowa. Podczas spotkania strażacy przedstawili zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej w różnych sytuacja zagrożenia życia i zdrowia

Komendę Powiatową PSP reprezentowali: asp. Łukasz Żaba, st. sekc. Grzegorz Musiał

 

 

PM