Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

2018-04-30

29 kwietnia 2018 r. na terenie naszej komendy odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny w ramach trwającego ponad dwa miesiące szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W szkoleniu realizowanym przez strażaków z JRG Miechów brało udział 40 słuchaczy, z których 34 przystąpiło do egzaminu pozytywnie ocenionego przez powołaną decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP komisję w składzie:

  • mł. bryg. Maciej Knapik – przewodniczący, KW PSP Kraków
  • st. kpt. Michał Burzyński – KP PSP Miechów
  • st. kpt. Zbigniew Kwinta – KP PSP Proszowice

We wręczaniu zaświadczeń potwierdzających pozytywne ukończenie szkolenia wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, st. bryg. Grzegorz Kosiński, który pogratulował uczestnikom oraz wyraził nadzieję, że wiedzę którą pozyskali podczas szkolenia z zakresu struktury i organizacji ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, powodziowego oraz udzielania pierwszej pomocy będą skutecznie wykorzystywać zarówno podczas działań ratowniczych jak i w życiu codziennym.

Kierownikiem kursu odpowiedzialnym za całokształt związany z organizacją szkolenia był:

  • asp. Sebastian Kita – funkcjonariusz Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i Kontrolno - Rozpoznawczego KP PSP Miechów.