Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2018-05-02

Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z obchodzonym dziś Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w naszej komendzie odbył się uroczysty apel, w którym wzięli udział wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miechowie. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie, st. bryg. Grzegorza Kosińskiego, w którym podkreślił wagę i zarys historyczny Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, został odczytany list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. Brygadiera Leszka Suskiego:

Szanowni Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

       Dziś, 2 maja, obchodzimy uroczyście Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto państwowe ustanowione w 2004 r. ustawą Sejmu RP. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r., a w prawie państwowym zatwierdzono go w roku 1919. Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego, opcjonalnie z godłem Polski umieszczonym pośrodku. Górny pas (biały) reprezentuje Orła Białego, dolny (czerwony) to tło herbu. Biel oznacza tu czystość, lojalność, szlachetność. Czerwień symbolizuje takie wartości jak dzielność, poświęcenie i waleczność. Kolory Flagi Polskiej nierozerwalnie związane były z dziejami historycznymi naszego narodu. Te przyjęte przez Sejm RP barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych dla nas wydarzeniach.

      W dniu dzisiejszym, podczas zmiany służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ma miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej. Chcemy w ten sposób uczcić, jako formacja, to patriotyczne święto wszystkich Polaków. Chcemy też symbolicznie podkreślić, że barwy narodowe są ważne dla naszej służby oraz pokazać ścisły związek pomiędzy ofiarnością strażaków, a Ojczyzną i dobrem wspólnym.

     Rok 2018 – to rok wyjątkowy, w którym obchodzimy Stuletnią Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W listopadzie 1918 roku wybuchło największe w dziejach Polski powstanie zbrojne, uwieńczone całkowitym powodzeniem – rozbrojeniem niemieckich i austriackich sił okupacyjnych oraz odzyskaniem niepodległości na znacznych obszarach będących dotąd pod zaborami. W działaniach tych niebagatelną rolę odegrali właśnie polscy strażacy, nader często będący jedyna lokalną, a jednocześnie istniejącą na całym obszarze kraju, zorganizowaną służbą porządkową, której ufała miejscowa ludność.

    Tak jest do dziś i niech tak pozostanie!

 

Warszawa, 2 maja 2018 r.                                                                                     gen. brygadier Leszek Suski