Relacja z obozu szkoleniowo - wypoczynkowego MDP

2018-07-30

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbył się wyjazd na dwutygodniowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP do Ośrodka Wypoczynkowego MAGDA w Pustkowie, województwo zachodniopomorskie. Pojechały na nią osoby, które zajęły I i II miejsce w OTWP na szczeblu gminnym oraz osoby biorące udział w zawodach sportowo - pożarniczych MDP, liczba uczestników wyniosła 56 osób w raz z 4 osobową kadrą.

Obóz miał cel szkoleniowo – wypoczynkowy, na którym można było poznać zasady pracy w grupach jak również dowiedzieć się wielu aspektów związanych z pracą w Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a w skład pracy wchodziły elementy musztry, zapoznanie się ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym, przygotowaniem do zawodów sportowo – pożarniczych CTIF, prowadzenie korespondencji radiowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Również były organizowane gry i zabawy, plażowanie, wymarsze których celem było zwiedzanie okolicznych miejscowości oraz odbyły się dwie wycieczki autokarowe do miejscowości Kołobrzeg i Międzyzdroje.

Organizatorami obozu byli:

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Miechowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie