Powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie

2018-08-01

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie powołany został st. kpt. mgr inż. Michał Majda, który od 1 lutego br. pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.

Decyzję o powołaniu na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie w dniu 18 lipca br. wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorza Kosińskiego.

1 sierpnia 2018 r. podczas zmiany służby oficjalnie została odczytana niniejsza decyzja w obecności strażaków i pracowników Komendy Powiatowej PSP oraz strażaków JRG Miechów.