Szkolenie dla kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych