Ćwiczenia "Obwodnica - Wypadek 2018"

2018-09-06

W dniu 5 września 2018 r. na terenie budowanej obwodnicy Miechowa stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej 783 odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zdarzenie drogowe z udziałem wielu osób poszkodowanych, w które zaangażowane musiały zostać siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szeroki zakres scenariusza, który głównie polegał na symulacji wypadku drogowego z udziałem 5 samochodów oraz 13 osób poszkodowanych, przewidywał zadania dla każdej z ww. służb co pozwoliło nie tylko na przećwiczenie zadań właściwych każdej służbie ale przede wszystkim na doskonalenie współpracy i koordynacji wszystkich tych służb podczas zdarzeń o tak dużej skali.

O dużej skali symulowanego zdarzenia oraz szerokim zakresie realizowanych zadań podczas ćwiczeń świadczy fakt, że pojawili się na nich:

- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak

- Z-ca Małopolskiego Komendant Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej

- Vicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka

- Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski

- Przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu powiatu miechowskiego

- przedstawiciele firmy Skańska S. A.

- przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

W ćwiczeniach brały udział siły i środki:

1. PSP

-  KP PSP i JRG Miechów

- KW PSP Kraków – Samochód Dowodzenia i Łączności

- JRG 2 Kraków – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego

- JRG Olkusz

- JRG Proszowice

2. OSP

- OSP Falniów

- OSP Bukowska Wola

- OSP Przybysławice

3. Policja

4. Państwowe Ratownictwo Medyczne

5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Kierownikiem ćwiczeń, które były oceniane przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie był Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński.

 

Komendant Powiatowy PSP w Miechowie szczególne podziękowania na podsumowaniu ćwiczeń, które odbyły się w remizie jednostki OSP Bukowska Wola złożył na ręce Pana Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim Marka Płonczyńskiego dzięki którego uprzejmości uczniowie z tej szkoły wzięli udział w ćwiczeniach w roli pozorantów co było dla nich nie tylko ciekawą przygodą ale przede wszystkim naocznym doświadczeniem w temacie realizacji i organizacji tego typu przedsięwzięć oraz funkcjonowania służb ratowniczych podczas wypadków drogowych.