Komenda

Kierownictwo

Komendant Powiatowy 

mł. bryg. mgr inż. Michał Majda

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

st. kpt. mgr inż. Mariusz Idzik

 

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej w Miechowie

 

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy i Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału

st. kpt. mgr inż. Michał Burzyński

tel: 41 38 24 121

 

starszy inspektor

ogn. mgr Mikołaj Żaba

tel: 41 38 24 130

 

starszy specjalista

asp. mgr Sebastian Kita

tel: 41 38 24 115

 

Stanowisko Kierowania Komendata Powiatowego

tel: 41 38 24 110,

tel: 41 38 24 111,

fax: 41 38 24 119

Dyżurni Operacyjni Powiatu

mł. bryg. mgr Andrzej Krzykawski

asp. sztab. Maciej Krzemień

kpt. inż. Marcin Kruszec

st. kpt. mgr inż. Tomasz Gajos

mł. ogn. Damian Czekaj


Sekcja ds. Kwatermistrzowsko - technicznych

Kierownik Sekcji

mł. bryg. mgr Tadeusz Szuma

tel: 41 38 24 140

 

technik

mgr Judyta Pacholec

tel: 41 38 24 141

 

Sekcja ds. Finansów

Główny Księgowy

mł. ogn. mgr Ewa Kozioł

tel: 41 38 24 150

 

inspektor

mgr Renata Osikowska

tel: 41 38 24 100

 

Stanowisko pracy ds. Organizacyjno - Kadrowych

starszy specjalista

mł. bryg. mgr Artur Zieliński

tel: 41 38 24 155

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG

mł. bryg. mgr inż. Paweł Miś

tel: 41 38 24 105

Zastępca Dowódcy JRG

st. kpt. mgr inż. Łukasz Krzywda

tel: 41 38 24 106