Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Miechowie

32-200 Miechów, ul. Racławicka 20
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

 

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl