OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej  właczone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

z gminy Charsznica

OSP Charsznica

OSP Podlesice I

OSP Tczyca 

z gminy Gołcza

OSP Przybysławice

OSP Ulina Wielka 

z gminy Książ Wielki

OSP Książ Wielki

z gminy Miechów

OSP Bukowska Wola

OSP Falniów 

z gminy Racławice

OSP Racławice 

z gminy Słaboszów

OSP Kalina Wielka

OSP Nieszków