SZKOLENIA OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie ogłasza nabór na Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane wg zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- skierowanie wg wzoru określonego w załączniku;

- wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Termin szkolenia:

- 16.03.2019 r. - 26.05.2019 r.

Ostateczny termin składania zgłoszeń - 11 marzec 2019 r.

Maksymalna liczba uczestników - 40 osób (decyduje kolejność złożenia dokumentacji).

pdf
602702