SZKOLENIA OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie ogłasza nabór na Szkolenie Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane wg zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- skierowanie wg wzoru określonego w załączniku;

- wiek nie przekroczone 65 lat;

- minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działanich ratowniczych;

- potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według “Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Termin szkolenia:

- 13.10.2018 r. - 29.10.2018 r.

Ostateczny termin składania zgłoszeń - 05 październik 2018 r.

Maksymalna liczba uczestników - 40 osób (decyduje kolejność złożenia dokumentacji).

pdf
602702