Wydatki bieżące na remonty

pdf
1446347
PDF

Wydatki biezace z przeznaczeniem na remonty strażnic